Tehnika kojom su rađene slike je akrilik na platnu uz aplikacije volumiranih materijala iz okruženja, kojima potenciram idejnu i reljefnu vizualizaciju slike. Neopterećena strukturom i tehnološkim ogradama, sa konstantnom tendencijom i flertom sa primenjenom umetnošću, nastajale su dinamične materijalizovane predstave unutrašnje, duhovne sfere.